• Export

  Dual Use moet dubbel gecheckt worden

  Dual Use

  Omdat een unie als de Europese Unie haar inwoners in de diverse landen veilig en gecontroleerd wil houden, zijn er een aantal elementen in plaats gebracht die ons moeten beschermen tegen oneerlijke handel, gevaarlijke handel en de invoer van de zogenaamde Dual Use producten. Die zijn producten die in kunnen worden gezet om twee resultaten te bereiken. Vaak zijn deze een combinatie van veilig en niet veilige resultaten. Zo kan een broodmes Dual Use zijn. Je kunt er brood mee smeren en je kunt er iemand mee aanvallen. Dan is dat nog een heel simpel product en een simpel voorbeeld, maar er zijn ook Dual Use producten die niet direct als zijn de Dual Use worden geconstateerd en in die gevallen is het dus belangrijk dat er een goed Dual Use autoriteit is die dit checkt en constateert of iets wel of niet Dual Use is

  Dual Use

  Wanneer producten de grens overkomen de EU in, wordt er op een aantal veiligheidsnormen gecontroleerd om er voor te zorgen dat de binnengekomen producten geschikt zijn voor gebruik binnen de EU. Een van die checks is Dual Use. Hierbij wordt gekeken of een product aan Dual Use onderhevig is en dus voor verscheidene doelen ingezet zou kunnen worden. Hierbij wordt gedoeld op explosieven, wapens of MVW’s. Hierbij wordt gezocht tussen grote vrachten, containerschepen, maar ook pakketjes die aan particulieren zijn geadresseerd.

  Dual Use is een zeer belangrijk onderdeel van de export control. Het is een zeer uitgebreid proces waarbij elke vorm van Dual Use goed wordt onderzocht en er ook constant naar nieuwe vormen van Dual Use wordt gezocht. Zo probeert de EU ervoor te zorgen dat er geen nieuwe Dual Use producten binnen komen die zij nog niet kennen.

  Export Control Compliance

  Export Control Compliance is een systeem waarbij alle export en import producten goede worden bestudeerd voordat ze de grens over gaan. Zo zorgt de EU ervoor dat er geen vreemde of gevaarlijke producten de grens over geen zonder dat men zich er bewust van is. Een onderdeel van Export Control Compliance is Dual Use, waarbij naar gevaarlijke producten wordt geacht. Bij Export Control Compliance wordt gekeken naar de houdbaarheid van producten, of ze wellicht ziektes dragen en wat er nog meer voor een dingen fout kunnen gaan met de producten die binnen komen of weg gaan. Zo waarborgen wij de veiligheid van Europa, maar ook van omliggende landen en continenten.